viernes, 24 de febrero de 2012

Un fet de reflexió d' una falte de respecte.
Fent una reflexió després del Ple, penso que després de veure el posicionament del Grup Municipal de CiU, entenc que estan totalment integrats per la reste dels grups que composen el Equip Govern de Sant Vicenç dels Horts.

Aixo ho comento perquè després de defendre el que jo crec que es un fet totalment irrespectuós i vergonyós davant dels fets que varen esdevindre a La Mostra per part del grup dels indignats, diem que estem d'acord totalment amb la llibertat d'expressió, però crec que tenim que tenir un respecte per les persones que ens representen com ara el President de La Generalitat i Consellers etc..

Creiem que no podem permetre una falta de respecte, i que per part del Equip de Govern no entenem com no prenguessin la decisió de fer despenjar el ninots amb forma de porc i amb el cap del Sr. Artur Mas President de La Generalitat de Catalunya el primer dia de la Mostra.Dons no! CiU que està dins del equip de Govern va permetre (o no va poder fer res, això podria ser el termòmetre de força dins d'aquesta coalició) que tot el poble durant tres dies pogués veure aquesta falte de respecte.

Davant d'aquest fet varem fer la consulta al mateix ple, per que l'equip de Govern ho va permetre?

No varem tenir una resposta al fet, tampoc cap reacció del grup afectat.

Després em pregunto si el cap del porc penjat fos el del nostre Alcalde el Sr. Oriol Junqueras també el deixarien tres dies penjat a la fira? Jo no!!

Potser al President de La Generalitat li tindríem que fer arribar que el mateix President d'ERC Oriol Junqueras permet aquests fets, ridiculitzant la figura del President de la Generalitat de Catalunya, potser el que tindrien que fer es demanar unes disculpes com a responsables per permetre aquest fet vergonyós.jueves, 23 de febrero de 2012

La Diputació de Barcelona injectarà uns 200 milions d'euros als ajuntaments a través d'un Fons Extraordinari d'ajut econòmic

El president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve i el vicepresident primer, Alberto Fernández Díaz, han tancat avui l'acord per fer realitat el Fons Extraordinari d'Ajut Econòmic als ajuntaments.


La delicada situació financera en què es troben una part important dels municipis de les comarques de Barcelona és conseqüència, en bona part, de la greu crisi econòmica que estan patint els governs locals a tot l'Estat espanyol. Tanmateix, aquest escenari, en gran part de tipus estructural, s'ha vist seriosament agreujat pels endarreriments en el cobrament dels deutes que la Generalitat de Catalunya té amb els ajuntaments de la província de Barcelona, fruit d'un sistema de finançament no resolt històricament.

L'objectiu principal d'aquest fons és aportar liquiditat als ajuntaments de les comarques de Barcelona, mitjançant el pagament per compte de la Generalitat de Catalunya de part dels deutes que aquesta té reconeguts amb els consistoris d'aquesta demarcació. Per fer-ho possible, la Diputació de Barcelona obrirà una línia de finançament d'uns 200 MEUR. Cada ajuntament beneficiari podrà obtenir com a màxim el finançament del deute que tingui reconegut amb ell la Generalitat,  amb un límit màxim de 4 milions d'euros.

La vinculació dels pagaments al deute de la Generalitat permet que l'operació no es consideri com un préstec als ajuntaments, i per tant no es compti com a operació de tresoreria d'aquests.

El Fons Extraordinari d'Ajut Econòmic als Ajuntaments es posarà en marxa un cop s'hagi signat l'acord amb el Govern de la Generalitat, amb qui continuen les converses per poder-lo materialitzar. La Diputació de Barcelona també manté el diàleg obert amb totes les forces polítiques representades a la Corporació perquè hi facin les seves aportacions. Paral·lelament, aquesta institució espera que la resta de diputacions del país i les entitats municipalistes (ACM i FMC) s'hi sumin i hi donin suport.

Altres línies d'actuació

Aquest fons extraordinari se suma a les línies d'actuació que la Diputació de Barcelona impulsa per donar suport al món local. Un dels instruments més potents és el 'Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals 2012', que integra un total de 201 recursos, un 13% més que l'any passat.

Es tracta d'una oferta àmplia i polivalent de recursos, tant de caràcter econòmic com tècnic, que s'agrupen en 59 programes de concertació i que corresponen als cinc àmbits d'actuació de la Diputació: Atenció a les Persones, Coneixement i Noves Tecnologies, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Territori i Sostenibilitat i Presidència.

El catàleg 2012 té un pressupost de 44,4 MEUR dels quals 38 corresponen a recursos econòmics per als ens locals i 6,4 a recursos tècnics i materials.

viernes, 17 de febrero de 2012

Humbert Palafoll assisteix al congrés estatal del PP a Sevilla

El Portaveu del grup Municipal del PPC a Sant Vicenç dels Horts, Humbert Palafoll, assisteix aquest cap de setmana al congrés popular d'àmbit estatal que té lloc a Sevilla. Es tracta del 17è congrés del PP i el primer des que Mariano Rajoy és president del govern de l'Estat.

El portaveu popular a l'Ajuntament, destaca la transcendència de la cita.
Es un acte important,té més transcendència perquè es marcaran les línies polítiques que seguirà el partit els propers anys.

El 17è congrés de la formació arrenca aquest divendres amb la recepció dels compromissaris i finalitzarà diumenge.

sábado, 11 de febrero de 2012

Fercable cierra su factoría de Sant Vicenç dels Horts

La compañía dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de conductores eléctricos Fercable, ha anunciado a su plantilla este viernes que cierra la factoría de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). Los directivos del centro, que pertenece al grupo italiano Prysmian, han comunicado que la finalización de actividad afectará a los 95 trabajadores que hay actualmente en el centro, tal y como ha podido saber Economía Digital.

El motivo aducido por la empresa es la sobrecapacidad de la planta catalana. Según han detallado a los trabajadores, está preparada para fabricar el 56% más que los niveles de producción que alcanzaron en el ejercicio 2011. Y las perspectivas económicas no son muy alentadoras, ya que el precio del cobre está al alza.

Además, por la característica de la industria, su transformación resulta difícil. Tanto por la limitación de espacio, que hace inviable su ampliación, como por las duplicidades que existen en las diversas factorías de la multinacional. La propiedad considera que la falta de sinergias de los productos de Sant Vicenç dels Horts con el resto del portafolio del grupo comprometen su viabilidad, según fuentes sindicales.

Acuerdo

Tras el anuncio, la cúpula de Fercable inicia un proceso de negociación con los representantes de los trabajadores para intentar alcanzar un acuerdo. Para completar este objetivo, han afirmado que estudiarán varias alternativas jurídicas para formalizar el cese de actividad.

Prysmian, compañía cotizada en la Bolsa de Milán, tiene sus orígenes en Pirelli Cables. Además de Sant Vicenç dels Horts, la multinacional tiene otras tres factorías situadas en Catalunya. Fuera de la comunidad cuenta con ocho delegaciones comerciales por España y un almacén regulador en Canarias.
Vía:economía digital

jueves, 2 de febrero de 2012

MOCIÓ:Per implantar un pla Pla d'actuacions prioritàries de l'atenció a la gent gran.


L'evolució de les dades demogràfiques posa en evidència la tendència a l'envelliment progressiu de la població.
Aquest envelliment poblacional és el resultat d'una taxa de natalitat molt estable, el descens de la mortalitat i l'increment de l'esperança de vida. L'esperança de vida en néixer ha millorat tant en els homes com en les dones però és més elevada en les dones (83,1 en dones i 76,4 en homes).


En termes de salut la gent gran quan emmalalteix presenta característiques diferents als joves. L'edat és una variable epidemiològica important ja que el percentatge de persones amb dependències ,comorbiditat ,desnutrició , deteriorament cognitiu, necessitats socials, demanda de serveis sanitaris, sociosanitaris i socials entre d'altres,s'incrementen amb l'edat.
Però com a criteri aïllat l'edat és insuficient per identificar i quantificar la població en situació de vulnerabilitat, ja que ens trobem que la gent gran com a grup de població és força heterogènia amb característiques i necessitats molt variades.


La situació i les necessitats de la gent gran estan determinades per un conjunt de variables d'etiologia molt diversa. A part dels canvis fisiològics propis de l'envelliment, trastorns crònics de salut, trastorns sensorials, pèrdues d'autonomia i de capacitat funcional, ocupen un lloc molt important l'estructura familiar i de l'entorn i les variables soci econòmiques. Pel que fa a aquestes últimes variables, cal destacar entre d'altres l'increment de persones que viuen soles, la manca de persones cuidadores, les condicions dels habitatges i les barreres arquitectòniques en l'entorn, els recursos econòmics limitats o insuficients, etc.


Volem recordar que tots el jubilats de Sant Vicenç dels Horts per arribar a la vellesa ant treballat durant gaire be tota la seva vida  cotissant i pagant molts impostos durant molts anys i es ara quant tenim que tornar allò que es mereixen, atenen les necessitats mes bàsiques com el menjar la netege la sanitat etc.

La nostre població com passa a la resta de Europa cada vegada necessita mes atencions de: neteja, teleassistència, àpats a domicili, ajudes tècniques etc..
La gent gran es constitueix com el grup de població amb major utilització dels recursos sanitaris i socials, tant en l'àmbit d'atenció primària com d'atenció especialitzada. No obstant això, els dispositius assistencials no disposen-d'un registre sistemàtic i homogeni que permeti identificar el volum de gent gran atesa amb major fragilitat.

Per aquestes raons so-licitem des-de el PPC a SANT Vicenç dels Horts solicitem:

Implantar un Pla d'actuacions prioritàries de l'atenció a la gent gran i per la prevenció de situació de risc de persones majors de 70 anys que viuen soles.
-Crear un servei d'ajuda a domicili amb servei de neteja per la prevenció de situació de risc Sanitari.
-Crear un servei a domicili per dur la compra diària a la gent Gran que ho-soliciti.
-Crear un servei de àpats a domicili per tal de pal-iar possibles quadres de desnutrició.
-Promoure la rehabilitació de la capacitat funcional en pacients amb dependència mitjana així com en aquells amb possibilitat de manteniment o millora funcional.
-Mantenir la personàs grans en el seu domicili per millorar-li la qualitat de vida.
-Millorar el desenvolupament o la integració social de persones i/o famílies.
-Atendre totes les persones que no poden mantenir-se autònoma-ment al seu domicili mentre no siguin considerades íntegrament pels serveis socials especialitzats, quan així ho requereixin.
-Reforça les intervencions orientades a evitar o retardar el màxim temps possible la dependència.
-Potenciar l'atenció domiciliària adreçada als pacients amb impossibilitat de desplaçar-se al seu centre d'atenció primària i amb problemes de salut.
-Analitzar la cobertura de necessitats sanitàries i socials, així com la completarietat de les intervencions adreçades a les persones amb major dependència.
-Millorar l'accessibilitat i la continuïtat de les atencions entre els diferents serveis i sectors d'assistència, tot promovent estratègies de coordinació orientades a oferir una atenció integral a la dependència.
-Promoure la creacio d´un grup de voluntariat per atendre molts dels serveis que proposem en aquesta mocio.

MOCIÓ PER DONAR UN SERVEI DE LLIURAMENT A DOMICILI PER EL COMERÇ DE SANT VICENÇ DELS HORTS.


Donada la fràgil situació actual del petit comerciant a Sant Vicenç dels Horts i en general a tota la Comarca del Baix Llobregat i amb l'augment progressiu de pèrdua de clients al comerç local i donat que els clients troben en els centres comercials, mes serveis com l'accessibilitat i facilitat al aparcament del vehicle propi que normalment es amb parking gratuït o els horaris d'apertura interrompuda, que faciliten al client el fet d'anar a comprar en horaris que el nostre comerciant no pot oferir per falte de recursos, volem donar al petit comerciant les mateixes armes per poder recuperar aquests clients perduts per falta de medis i donar un millor servei als nostres ciutadans.Donat que tenim coneixament de la propera instal·lació d'un altre gran superfície al municipi es fan pensar que la situació no serà la mes propicia per el nostre comerç local.Pensem que si ajuntem esforços podrem donar una serie de serveis que individualment son inviables per el petit comerciant de Sant Vicenç.Per aixo per part del PPC a Sant Vicenç dels Horts so-licitem:

Prendre una serie de propostes orientades a millorar el servei dels comerços a Sant Vicenç del Horts per recuperar i fer clients nous.
So-licitem impulsar la creació de un servei de lliurament a domicili gratuït per els nostres ciutadans, per que els productes que els vicentins compri'n als nostres comerços els gestionem per fer-los arribar a casa seva sense cap cost.

Per gestionar el servei crearem un servei d'atenció telefònica per realitzar el lliurament, aixi com a traves de via correu electrònic i un nou servei o aplicació a la web Municipal on ens arribaran les comandes per poder realitzar el lliurament als domicilis de Sant Vicenç, aquest servei es realitzara en un vehicle acondicio-nat i retolat tipus furgoneta comercial.
El servei seria gestionat per l'Ajuntament, cordi-nant la logística de comandes per part del comerç aixi com la logística dels lliuraments els quals tindran sempre una comanda mínima de compra.


Amb la col·laboració de tots el comerciants que volguessin afegir-se aquest servei, fruiteries, fleques, carnisseries, botigues de roba, ferreteries i tot tipus de comerç, també donaríem un servei a zones urbanes de Sant Vicenç que per la seva tipologia estan aïllades del comerç, donant també servei a persones amb mobilitat reduïda aixi com per la gent gran ja que normalment no poden carregar  gaire pes fins el seu domicili.


Al tractar-se d'un servei de comerç local es un servei molt mes personalitzat i no te res a veure amb el servei que donen de les grans superfícies, també arribarem a mes clients que per falte de medis o temps no els es fàcil accedir al comerç tradicional per realitzar les seves compres.Amb el comerciant que ho so-liciti també podrem ampliar el servei aixi com l'àrea del lliurament arribant a poblacions properes com Torrelles de Llobregat, Palleja o Santa Coloma de Cervelló, en aquest cas el servei dependrà d'un acord entre el comerçiant i l'Ajuntament.


També afegir que al generar amb aquest servei crearem llocs de treball i tindrem en compte a l'hora de seleccionar a les persones per fer aquestes feines a les que estiguin en situació d'atur.

Humbert Palafoll
PPC de Sant Vicenç dels Horts

Moció per promoure la rehabilitació d'habitatges buits a Sant Vicenç dels Horts.


Proposem des-de el Partit Popular de Catalunya a Sant Vicenç dels Horts aquest projecte, per promoure la rehabilitació d'habitatges buits,aixi com la contractació per les obres dels membres de les famílies de Sant Vicenç amb situació d'atur.

So-licitem realitzar una relació i control dels habitatges buits a la població i fer arribar una proposta al propietaris.

Aquest projecte potenciaria activitats de formació ocupacional a partir de la rehabilitació d'habitatges.

Resoldria les necessitats i milloraria les condicions de persones i famílies amb pocs recursos.

Promocionaria la Vila en general, també el centre històric, recuperant edificis i frenant la degradació de la zones.

Aquest projecte per la rehabilitació d'habitatges amb finalitat social de cessió temporal seria gestionat entre els Serveis Socials, Joventut, Urbanisme i el departament de Ocupació de Sant Vicenç dels Horts per intentar donar resposta a la problemàtica de la degradació i l'ocupació.

A la vegada oferint solucions a la gran demanda d'habitatge social.

Amb aquest programa es rehabiliten habitatges per mitjà de convenis amb els propietaris d'habitatges buits, per oferir-los a famílies amb dificultats socioeconòmiques, persones amb necessitats educatives i d'integració o joves.


La forma del conveni seria la següent:

- L'Ajuntament assumiria el cost i la direcció de les obres.
- El propietari cedeix l'habitatge per un temps determinat de 3 a 60 mesos segons el conveni, (depenent de la rehabilitació realitzada)

- Es cedeix l'habitatge a famílies amb necessitats segons es valori des-de Serveis Socials o a joves des-de la Regidoria de Joventut.
- Es retorna l'habitatge, en condicions, un cop ha finalitzat el conveni.

L'Oficina Municipal de l'Habitatge s'encarregaria de coordinar tècnicament el treball conjunt de tres departaments entre Serveis Socials, Urbanisme i Ocupació.

Aquest projecte actuaria fonamentalment en habitatges de propietat privada, les intervencions es poden diferenciar en dos grups:

-Habitatges buits amb necessitats de rehabilitació per poder ser llogats o per la seva posterior venda, una vegada finalitzi el contracte.

-Habitatges, on hi viuen famílies o persones amb pocs recursos econòmics, que necessiten actuacions per millorar l'habitabilitat.

Les tasques a realitzar seria'n:

- Rehabilitar habitatges per oferir-los a famílies i joves amb dificultats socioeconòmiques.

- Rehabilitar habitatges per evitar la degradació progressiva dels edificis.

-La majoria dels treballs de rehabilitació serien realitzats per tallers ocupacionals o de plans d'ocupació dirigit especialment per membres de famílies de Sant Vicenç amb situació d'atur, fent així unes pràctiques formatives productives i una labor social.

-En finalitzar la rehabilitació del habitatge, des del Servei de Foment de l'Ocupació, se'ls dóna suport en la recerca de treball.  

Moció per promoure la rehabilitació de locals comercials i naus industrials buits a Sant Vicenç dels Horts.Proposem des-de el Partit Popular de Catalunya a Sant Vicenç dels Horts aquest projecte, per promoure la rehabilitació de locals comercials i naus industrials buits,aixi com la contractació per les obres dels membres de les famílies de Sant Vicenç amb situació d'atur.

So-licitem realitzar una relació i control dels locals i naus buits a la població i fer arribar una proposta al propietaris.

Aquest projecte potenciaria activitats de formació ocupacional a partir de la rehabilitació.

Resoldria les necessitats de molts comerciants, autònoms, petites empreses i joves emprenedors que donada la situació actual de entrada no poden assumir els costos per llogar un local o nau i tirar el seu projecte endavant.

Promocionaria el teixit comercial e industrial del municipi en general, aixi com els polígons industrials, recuperant edificis i frenant la degradació i desocupació.

Aquest projecte per la rehabilitació de locals i naus amb finalitat comercial e industrial de cessió temporal, seria gestionat entre la Regidoria de Comerç els Serveis Socials, Joventut, Urbanisme i el departament de Ocupació de Sant Vicenç dels Horts per intentar donar resposta a la problemàtica de la creació de noves empreses al municipi aixi com a la problemàtica de l'ocupació.

A la vegada oferint solucions a nous projectes per emprenedors aixi com l'ajut a empresaris que ho so-licitin.

Amb aquest programa es rehabiliten locals i naus per mitjà de convenis amb els propietaris, per oferir a empresaris emprenedors poder mon-tar negocis a Sant Vicenç dels Horts.
Sol·licitem fer arribar aquest projecte al Consell Comarcal a L´Asociacio Catalana de Municipis i La Diputació de Barcelona aixi com als del mitjans de comunicació per difondre aquest projecte i per poder arribar a tots aquells empresaris i emprenedors que vulguin participar.

La forma del conveni seria la següent:

- L'Ajuntament assumiria el cost i la direcció de les obres.
- El propietari cedeix el local o nau per un temps determinat de 3 a 60 mesos segons el conveni, (depenent de la rehabilitació realitzada)

- Es cedeix l'instalacio segons es valori des-de la Regidoria de Comerç.

- Es retorna l'instalacio, en condicions, un cop ha finalitzat el conveni.

La Regidoria de Comerç s'encarregaria de coordinar tècnicament el treball conjunt dels departaments entre Urbanisme i Ocupació.

Aquest projecte actuaria fonamentalment en locals i naus de propietat privada.

-Locals i naus buits amb necessitats de rehabilitació per poder ser llogats o per la seva posterior venda, una vegada finalitzi el conveni amb l'Ajuntament.

Les tasques a realitzar seria'n:


- Rehabilitar locals i naus per oferir-los a empresaris i emprenedors amb projectes de negoci per Sant Vicenç dels Horts per que una vegada presentada la seva proposta de negoci a la Regidoria de Comerç s'estudii la seva viabilitat.

- Rehabilitar els locals i les naus per evitar la degradació progressiva dels edificis de les zones comercials aixi com la pèrdua de teixit dels polígons industrials.

-La majoria dels treballs de rehabilitació serien realitzats per tallers ocupacionals o de plans d'ocupació dirigit especialment per a membres de famílies de Sant Vicenç amb situació d'atur, fent així unes pràctiques formatives productives i una labor social.


-En finalitzar la rehabilitació dels locals, des del Servei de Foment de l'Ocupació, se'ls donaria suport en la recerca de treball.

Mocio per l´Instalacio de Captadors d’energia solar tèrmica a la piscina municipal Montserrat Canals.


Donat que tenim la previsió i necesitat de realitzar obres en la piscina Municipal so-licitem des-de el Partit Popular de Catalunya a Sant Vicenç dels Horts:

Realitzar un estalvi energètic mitjançant la implantació d'un sistema de captació d'energia solar tèrmica.
Reformar les instal·lacions de producció de calor existents.
Reduir de manera significativa les emissions de CO2.

Instal·lar captadors solars tèrmics d'alt rendiment, del tipus tub de buit sistema heat-pipe, per al suport de la producció d'aigua calenta sanitària, l'escalfament d'aigua de la piscina climatitzada interior aixi com la reforma de les instal·lacions existents de producció de calor. També introduir calderes de suport d'alt rendiment de condensació i baixes emissions contaminants, i la reforma de la distribució hidràulica dels circuits d'escalfament primari.

Amb l´instal•lació de aquets equips:
 
- Col•lectors solars
- Calderes de condensació
- Dipòsits acumulació ACS
- Bombes de circulació
- Bescanviadors de calor
- Regulació
- Comptatge d'energia
- Aparellatge elèctric.
- Vàlvules solars.
- Vàlvules de regulació.


Podríem aconseguir un estalvi aproximat de 450.000 kWh, que representa un 48% d'estalvi en kWh respecte al consum actual.
També representa una reducció d'emissions de 90.000kg de CO2 aproximadament.
La introducció d'una nova tecnologia en la captació d'energia solar tèrmica.
La reducció de fins a un 50% de consum que es pot arribar a aconseguir mitjançant un equipament d'aquestes característiques. Donada la situació econòmica actual podríem realitzar aquesta instal·lació amb un cost per part del Ajuntament de 0€, negociant amb el proveïdor el cobrament de l'instal·lació amb el diferencial del estalvi resultant.
Contribuint també a la bona difusió a nivell local i comarcal com a bons gestors de les nostres instal·lacions donant exemple per casos similars en d'altres municipis.