martes, 26 de mayo de 2015

Seguire #Treballant #Fent #Creixent


Primer de tot voldria agrair als 584 votants del PP Català a Sant Vicenç dels Horts el fet d'haver-nos recolzat en aquestes darreres eleccions municipals encara que malauradament no hem assolit el mínim de vots per poder tenir la representació al Consistori.

També voldria agrair a tots els partits polítics, Regidors i Regidores del Consistori, així com a totes les entitats del municipi el tracte rebut durant tot el temps que hem treballat junts i felicitar-los per el compromís amb SantVicenç i les persones, així com també felicitar a tots els treballadors de l'Ajuntament dels quals puc dir que són un bons treballadors i millors persones.

Durant aquest darrers anys hem compartit, debatut i aprovat moltes propostes per Sant Vicenç que crec seran un exemple per d’altres municipis com també per les noves formacions que formaran part del proper consistori.

Tanmateix voldria demanar disculpes si en qualsevol de les nostres actuacions polítiques no hem assolit el compromís desitjat o hem incomodat amb qualsevol fet, encara que sempre hem intentat treballar en un àmbit local deixant la política general de banda. Potser finalment és aquesta la raó per la qual no hem assolit la regidoría, però crec fermament en la política local i defensaré aquesta forma de fer per davant de qualsevol triomf de moviments populistes.


I per últim, desitjar molta força a tots i totes per a la propera legislatura, per la recuperació econòmica i social que necesita el nostre municipi.

Si necessiteu quelcom de mi seguiré treballant com sempre al costat de la gent del poble.Fins sempre.

Humbert PalafollAnte todo quisiera agradecer a los 584 votantes del PP Català de Sant Vicenç dels Horts el hecho de habernos apoyado en estas últimas elecciones municipales aunque desgraciadamente no hemos alcanzado el mínimo de votos para poder tener la representación en el Consistorio.

También quisiera agradecer a todos los partidos políticos, Concejales del Consistorio, así como a todas las entidades del municipio el trato recibido durante todo el tiempo que hemos trabajado juntos y felicitarles por el compromiso con Sant Vicenç y las personas, así como también felicitar a todos los trabajadores del Ayuntamiento de los que puedo decir que son unos buenos trabajadores y mejores personas.

Durante estos últimos años hemos compartido, debatido y aprobado muchas propuestas para Sant Vicenç que creo serán un ejemplo para otros municipios como para las nuevas formaciones que formarán parte del próximo consistorio.

También quisiera pedir disculpas si en cualquiera de nuestras actuaciones políticas no hemos logrado el compromiso deseado o hemos incomodado con cualquier hecho, aunque siempre hemos intentado trabajar en un ámbito local dejando la política general de banda. Quizás finalmente es esta la razón por la que no hemos conseguido la presencia en el consistorio, pero creo firmemente en la política local y defenderé esta forma de hacer por delante de cualquier triunfo de movimientos populistas.

Y por último, desear mucha fuerza a todos y todas para la próxima legislatura, para la recuperación económica y social que necesita nuestro municipio.

Si necesitais algo de mí seguiré trabajando como siempre al lado de la gente del pueblo.


Hasta siempre.Humbert Palafoll

viernes, 1 de mayo de 2015

Rebutjats a participar #SantVicençdelsHorts / Rechazados a participar #SantVicençdelsHorts


Des del Grup Municipal del Partit Popular Català de Sant Vicenç dels Horts, volem mostrar la nostra indignació pel fet poc democràtic relacionat amb el debat que reunirà els candidats a l'Alcaldia el proper dia 8 de maig, acte al qual hem estat rebutjats a participar pels representants del grup de l'Assemblea d'Aturats.
Si alguna cosa caracteritza als components del Grup Municipal del Partit Popular Catala de Sant Vicenç dels Horts és el compromís i esforç per resoldre i ajudar sempre a les persones que ens necessiten com és el cas de persones que han perdut el seu lloc de treball. Des d'aquest grup ens alegrem d'haver pogut ajudar moltes persones amb nom i cognom a trobar una feina i seguirem treballant diàriament amb els recursos que disposem ja sigui amb l'edició diària del nostre diari digital #OFERTAS DE #EMPLEO # SantVicençdelsHorts ▸ http: // t. co / CDHpgk3ltb a través de les xarxes socials, Twitter, Facebook, al nostre web o personalment portant o enviant el currículum de les persones que ens els fan arribar, posant en contacte a totes aquelles persones que es troben en aquesta situació amb aquelles empreses que ofereixen una oportunitat laboral.
Seguirem realitzant aquesta tasca encara que aquells que s'alcen i parlen com a representants i en nom de gairebé 3.000 aturats del nostre poble ens vetin la veu i la representació de les milers de persones que també som Sant Vicenç dels Horts.
Tenim la seguretat que tot i que aquest debat es dugui a terme amb l'exclusió del nostre Grup Municipal comptarem amb la confiança dels que són coneixedors del nostre treball al municipi i estem segurs que entre tots aconseguirem eliminar el pitjor problema de Sant Vicenç dels Horts.

Sant Vicenç dels Horts a 1 de maig de 2015

Humbert Palafoll / Portaveu Partit Popular Català de Sant Vicenç dels Horts
Desde el Grupo Municipal del Partido Popular Català de Sant Vicenç dels Horts, queremos mostrar nuestra indignación hacía el hecho poco democrático relacionado con el debate que reunirá a los candidatos a la alcaldía el próximo día 8 de Mayo, acto al cual hemos sido rechazados a participar por los representantes del grupo de la Assemblea d'aturats . 

Si algo caracteriza a los componentes del Grupo Municipal de Partido Popular en Sant Vicenç dels Horts es el compromiso y esfuerzo por resolver y ayudar siempre a las personas que nos necesitan como es el caso de personas que han perdido su puesto de trabajo. Desde este Grupo nos alegramos de haber podido ayudar a muchas personas con nombre y apellido a encontrar un empleo y seguiremos trabajando diariamente con los recursos de que disponemos ya sea con la edición diaria de nuestro periódico digital #OFERTAS DE #EMPLEO #SantVicençdelsHorts ▸ http://t.co/CDHpgk3ltb a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, en nuestra web o personalmente llevando o enviando el currículum de las personas que nos los hacen llegar, poniendo en contacto a todas aquellas personas que se encuentran en esta situación con aquellas empresas que ofrecen una oportunidad laboral. 

Seguiremos realizando esta labor aunque aquellos que se alzan y hablan como representantes y en nombre de casi 3.000 parados de nuestro pueblo, nos veten la voz y la representación de las miles de personas que también somos Sant Vicenç del Horts. 

Tenemos la seguridad que a pesar de que este debate se lleve a cabo con la exclusión de nuestro Grupo Municipal contaremos con la confianza de quienes son conocedores de nuestro trabajo en el municipio y estamos seguros que entre todos conseguiremos eliminar el que es el mayor problema de Sant Vicenç dels Horts.Sant Vicenç dels Horts 1 de Mayo de 2015

Humbert Palafoll / Portavoz Partit Popular Català de Sant Vicenç dels Horts