jueves, 6 de septiembre de 2012

Manifest Diada 2012

La Diada ha de ser motiu d’unió i celebració de tots el catalans. Catalunya és la terra d' avantguarda, d' oportunitats, d’empenta i de coratge. És el reflex d’una societat oberta i plural, que ha buscat sempre el lideratge i ser referent en tots els àmbits. Aquests valors són els símbols de Catalunya que més orgullosos ens han de fer sentir.
Volem que aquesta Diada sigui la del sentiment compartit de mirar cap el futur amb optimisme. Som els primers en saber els difícils moments que estem travessant. Som els primers que volem que aviat arribin temps més pròspers. Però la divisió i la confrontació no poden aportar riquesa. La voluntat d’alguns de voler restar Espanya de Catalunya només ens portaria a la divisió entre catalans, a la confrontació i al xoc de trens.
Avui és un dia festiu per a Catalunya, que ha de servir per enfortir els nostres valors i no per imposar més crispació. Cap partit polític no pot erigir-se com l’únic eix vertebrador de Catalunya, ni de la catalanitat, ni de l’11 de setembre.
No és més català qui més es radicalitza o pretén enfrontar-se a la resta d’Espanya. No ho és. Qui millor defensa els interessos de Catalunya és qui té com prioritat donar resposta a les preocupacions reals dels catalans.
Ara hem de reivindicar la Catalunya emprenedora, innovadora i competitiva. Una Catalunya que amb entusiasme enceti un projecte de recuperació i deixar de banda les queixes i el victimisme constant que alguns han convertit en l’excusa per no dur a terme els canvis necessaris i per emmascarar la seva gestió. Ara Europa ens demana estabilitat, ens demana responsabilitat i sobretot mesures eficaces per a la recuperació econòmica. Per això, aquells que volen exaltar certs sentiments de confrontació i de ruptura no pensen en les greus conseqüències que tindria per a Catalunya la separació d’Espanya i l’aïllament d’Europa. Ara és el moment de fets que donin esperança als catalans i les catalanes. És l’hora de definir les prioritats més immediates, centrar els debats que són necessaris i no crear falses expectatives que només generen frustracions.
Per una Diada d’unitat, de consens i pluralitat, per una Diada de tots.

Bona Diada!La Diada debe ser motivo de unión y celebración de todos los catalanes. Cataluña es tierra de vanguardia, de oportunidades y de coraje. Es el reflejo de una sociedad abierta y plural que ha buscado siempre el liderazgo y ser referente en todos los ámbitos. Estos valores son los símbolos de Cataluña que más orgullosos nos deben hacer sentir.
Queremos que esta Diada sea la del sentimiento compartido de mirar hacia el futuro con optimismo. Somos los primeros en saber los difíciles momentos que estamos atravesando. Somos los primeros que queremos que pronto lleguen tiempos más prósperos. Pero la división y la confrontación no pueden aportar riqueza. La voluntad de algunos de querer restar España de Cataluña sólo nos llevaría a la división entre catalanes, a la confrontación y al choque de trenes.
Hoy es un día festivo para Cataluña, que ha de servir para fortalecer nuestros valores y no para imponer más crispación. Ningún partido político puede erigirse como el único eje vertebrador de Cataluña, ni de la catalanidad, ni del 11 de septiembre.
No es más catalán quien más se radicaliza o pretende enfrentarse al resto de España. No lo es. Quien mejor defiende los intereses de Cataluña es quien tiene como prioridad dar respuesta a las preocupaciones reales de los catalanes.
Ahora debemos reivindicar la Cataluña emprendedora, innovadora y competitiva. Una Cataluña que con entusiasmo comience un proyecto de recuperación y dejar de lado las quejas y el victimismo constante que algunos han convertido en la excusa para no llevar a cabo los cambios necesarios y para enmascarar su gestión. Ahora Europa nos pide estabilidad, nos pide responsabilidad y sobre todo medidas eficaces para la recuperación económica. Por ello, aquellos que quieren exaltar ciertos sentimientos de confrontación y de ruptura no piensan en las graves consecuencias que tendría para Cataluña la separación de España y el aislamiento de Europa. Ahora es el momento de hechos que den esperanza a los catalanes y catalanas. Es el momento de definir las prioridades más inmediatas, centrar los debates que son necesarios y no crear falsas expectativas que sólo generan frustraciones.
Por una Diada de unidad, consenso y pluralidad, por una Diada de todos.

¡Bona Diada!

No hay comentarios: